Sidebar

Zážitkovo - rozvojový a sebavzdelávací a sebapoznávací pobyt na Srí Lanke, ktorého cieľom je vytvoriť príležitosť na hlbšie porozumenie sebe, svojej situácii, rozpoznať automatizované vzorce myslenia a konania, odstrániť nepotrebné a posilniť, prípadne získať nové, zmysluplné postoje a inšpiratívne návyky.

      

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS