Dopracovali sme sa spoločne k siedmej zručnosti. Táto súvisí na prvý pohľad najmä so zručnosťou aktívne počúvať, má však aj hlbší ťah. Ťah na spojenie, lásku.  Ak totiž vytvárame porozumenie, milujeme. 

Zručnosť vytvárať porozumenie znamená vytvárať spojenie s inými ľuďmi i so sebou. Ak vytvárame porozumenie, milujeme.

Pre ilustráciu etikoterapeut Vladimír Červenák porozprával príbeh o rodine z kmeňa Čerokiov: „Stará mama sa volala Včelička. Vedel som, že keď som starého otca v noci začul hovoriť: „Sme svoji, Včelička“, že vlastne hovorí: „Ľúbim ťa", lebo sa to dalo vycítiť zo slov. A keď sa zhovárali a stará mama povedala: „Si so mnou, Wales?“, on odpovedal: „Som s tebou“, znamenalo - rozumiem ti. 

Pre nich bola láska a porozumenie to isté. Stará mama vravela, že nemôžeš ľúbiť niekoho, komu nerozumieš, a ani nemôžeš ľúbiť ľudí ani Boha, ak nerozumieš ľuďom ani Bohu.
Starý otec a stará mama mali POROZUMENIE, a tak mali aj lásku. 

Stará mama vravela, že s rokmi sa porozumenie prehlbuje a podľa nej môže ísť hlbšie, ako si vedia obyčajní smrteľníci predstaviť alebo pochopiť. A tak tomu vraveli – sme svoji.“

My sa učíme odmala komunikovať cez fyzické telo, cez slová tak, aby sme šli do spojenia, do porozumenia, aby sme vedeli porozumenie overiť. Ako? Jednoduchou otázkou – rozumiem správne, keď...? Dobre som pochopil, že...?

„Keďže sme stratili schopnosť hlbokého telepatickeho spojenia a porozumenia, môže k porozumeniu a teda k spojeniu dôjsť len na základe  vedomej pozornosti a  aktívnemu počúvaniu. Aby sme  sa k spojeniu dopracovali a ním k želanému porozumeniu a priateľstvu, po ktorom túžime,   potrebujeme sa navzájom sebe otvoriť, umožniť prepojenie našich polí, vzájomne sa jeden druhému dať,“ hovorí Vladimír. „Energo-informačné pole človeka, ak je prepojené s poľom inej bytosti, vedie k priateľstvu a porozumeniu.  Keďže nás  ovláda prevažne strach a nedôvera, komunikácia je často ťažká, komplikovaná a jej výsledkom je nedorozumenie.  Aby sme sa mohli v takomto priestore navzájom prepojiť, potrebujeme na to dôveru. Na úrovni komunikácie je znakom spojenia porozumenie.  Na úrovni vzťahov je znakom spojenia priateľstvo.“

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS