Po prihlásení na seminár vám zašleme lin na spoločnú skupinu na FB, kde si môžete dohodnúť spoluubytovanie a spolucestovanie.

Prihlasujte sa preto čo najskôr. Najneskôr do 8.mája 2022 kedy budeme musieť záväzne ubytovanie objednať.